Brook Preloader

L'ovité Paris

About the project

Khách hàng

L’ovité

Production House

Comusun Media

Hạng mục

Chụp ảnh Concept

Được lên ý tưởng trực tiếp từ khách hàng. Comusun Media may mắn khi được lựa chọn là đơn vị đồng hàng cùng trong dự án lần này.

Thời gian chụp: 8 tiếng

Sản phẩm được đăng tải trên tạp chí máy bay VietJet và sử dụng làm poster website trong chiến dịch PR sản phẩm.

L'ovité Paris

About the project

Client

L’ovité

Production House

Comusun Media

Category

Concept Shooting

It’s a direct idea from a client. Comusun Media is lucky to be selected as a co-unit in this project.

Time shooting: 8 hours

The product is posted on VietJet airplane magazine and used as a website poster in the product PR campaign.